Reglement Cross for the Crocus deelname

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 

1. Deelname is op eigen risico en pas geldig indien het inschrijfgeld is voldaan.

2. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie. NIet getreurd, het gehele bedrag gaat naar onze goede doelen.

3. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor deelnemers. Zij zijn herkenbaar aan het stuurbord.

4. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd en of gedeeld door de organisatie.

5. Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.

6. Het dragen van een valhelm is gedurende de hele tocht verplicht. Het niet dragen hiervan leidt tot uitsluiting. Het gedane inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

7. Het karakter van het evenement is een toeristische prestatietocht.

8. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels en overige gebruikers worden gerespecteerd.

9. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

10. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

11. E-bikes zijn tot een maximale snelheid Van 25 km/h toegestaan.

12. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie en zijn partners opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbord worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan een van de volgende editie van de Cross for the Crocus.

13. De deelnemers mogen de gereden routes na het rijden van de tocht niet nogmaals rijden via gpx bestanden (het betreft hier namelijk een route waar eenmalig vergunningen voor zijn afgeven).